Företagspresentation

Att skriva en företagspresentation är ofta både skoj och utmanade och det finns en hel del saker att tänka på när man författar sin presentation. Det finns flera olika sätt som man kan presentera sitt företag på. Det kan göras med en hemsida, i en broschyr, per mail eller muntligt under en presentation. Bortsett från att formen med vilken företagspresentationen förmedlas så kan även målgruppen som ska ta del av presentationen variera. Den gemensamma nämnaren är dock syftet med företagspresentationen: att snabbt och enkelt ge en bra bild av det företag som presenteras.

Vad som ska ingå i en presentation av ett företag är helt upp till det företag som man ska presentera. Företaget i fråga behöver alltså ställa sig frågan vad som ska förmedlas i den aktuella presentationen. För att kunna svara på denna frågan kan man ställa en antal följdfrågor som t.ex.

  • vilken image önskas företaget förknippas med?
  • vilka kunder vill företaget nå ut med i företagspresentationen?
  • vad skiljer företaget från konkurrenterna - vad är unikt för detta företag?
  • vilken vara och/eller tjänst säljer företaget?
  • med mera...

 

När man fått svar på alla frågor som bedömts relevanta när företaget ska presenteras behöver man ofta sortera bort den minst viktiga informationen, för att ha en rimlig chans att hålla företagspresentationen lagom lång, informativ och samtidigt intressant. Om presentationen blir för lång riskerar man att de som tar del av presentationen tappar intresset. Ett framgångsrecept för lyckade företagspresentationer är alltså att hålla dom korta och koncisa. Fokus på det positiva samt med ett bra upplägg bidrar också till en lyckad presentation. Att ha en säljande approach i sin företagspresentation rekommenderas också. För exempel tag en titt på våra exempel på företagspresentationer.

Sälja fakturor

Ibland så händer det att ens företag får ont om likvida medel av olika anledningar. Till exempel kan det skett stora investeringar eller större löneutbetalningar. Ett sätt att snabbt höja likviditeten i företaget är att sälja fakturor till ett s.k. factoringbolag (mer info). På så vis får man, inom 1-2 dagar, pengar insatta på företagets konto och factoringbolaget tar över fakturan.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: